بهینه سازی فروشگاه وردپرس

بیست نکته کلیدی در سئوی داخلی سایت

سئوی داخلی (Onpage SEO) گردآور ای از تکاپو های شما در شیوه ارائه محتوا، سئوی کلی سایت و رعایت اصول بهینه سازی می باشد که برای رنکینگ بهتر سایت در نتایج گوگل باید در عقیده گ شود.
فهرست موارد سئو فروشگاهی که باید در بهینه ساز یسایتتان  رعایت کنید.
سئوی درونی و سئوی بیگانه وابسته و مکمل یک دیگر هستند. سئوی خارجی که لینک بیلدینگ را نیز شامل میشود، روندی است که نتیجه آن همیشه دست شما نخواهد بود. برتری سئوی درونی در این است که همه چیز در کنترل خود شما می باشد.

بسیاری از مطالب موجود در این نوشتار قبل از این در مقالاتی مجزا و تخصصی از وبسیما باره بررسی قرار گ است و این نوشتار یک جمع بندی کلی از اصول سئو سایت و سئو مطالب خواهد بود.

موارد ذیل دربرگیرنده چک فهرست هایی هستند که شما برای بهبود سئوی داخلی سایت خود، برای سوالات موجود در آن می بایست جواب ” بلی ” داشته باشید و مطمئن شوید که کل ی موارد را سپریدن دیتا اید.
1- عنوان صفحه در سئوی داخلی

عنوان هر صفحه مهمترین المان سئوی داخلی می باشد و معمولا شامل واژه کلیدی منظور گذاری شده در متن است. برگزیدن عنوان مرتبط با سوژه و دربرگیرنده واژه کلیدی باعث می شود که در صفحه ی نتایج جستجوی گوگل، صفحه و سایت شما نیز به کاربران توصیه شود.
چک فهرست عنوان صفحه

    آیا مهمترین کلمه کلیدی منظور گذاری شده در متن در عنوان سایت شما وجود دارد؟
    آیا در شروع عنوان سئوی مطلب خویش از واژه کلیدی بهره‌گیری کرده اید؟
    آیا عنوان سئوی مطلب شما حائز 70 کاراکتر می باشد؟
    آیا عنوان محتوای شما بی همتا می باشد؟

راهنمای عنوان صفحه

عنوان سئوی هر مطلب یک تگ مستقل می باشد که بیشتر با متای توضیحات اشتباه گ می شود لغایت جاییکه در بعضی سایت ها در هردوی آنها یک درونمایه قرار داده می شود. عنوان صفحه در تگ title و در header صفحه پیمان میگیرد. این عنوان برای کاربران تنها در تب های مرورگر قابل نگریستن است ولی روبات های گوگل بخوبی توانا به شناسایی و درک آن هستند.
نحوه نمایش عنوان سئو در گوگل

نحوه نمایش عنوان صفحه در گوگل

شما باید کلمه کلیدی قصد گذاری شده در متن را در عنوان سئوی خویش قرار دهید و بهتر است واژه کلیدی در شروع 70 کاراکتر عنوان سئوی شما قرار گیرد. اغلب از 70 کاراکتر نبودن عنوان سئو امری ضروری نیست ولی با توجه به آنکه در نتایج گوگل نمایش داده نمیشود کلمات بعدی بی کاربرد خواهند بود.

برای کسب اطلاعات اغلب میتوانید به مقاله 7 نکته طلایی در سئو عنوان صفحه مراجعه کنید.

    از بکارگیری عناوین تکراری در مطالب گونا

2- توضیحات متا در سئوی داخلی

تگ توضیحات برای جذب بازدیدکننده به سایت اهمیت دارد چرا که این تقسیم در نتایج جستجو نمایش دیتا می شود. توضیحات متا پیش از این کارایی فوقانی در رتبه بندی گوگل داشته است ولی به انگیزه سوء استفاده های کاربران و معرفی الگوریتم های جدید گوگل مشابه مرغ مگس خوار، الی حدی ارزش و اعتبار آن در رتبه بندی نتایج جستجو تفریق یافته است.

با این وجود کماکان توضیحات متا مهمترین دسته برای جلب پروا مخاطبین و مشخص نمودن موضوع محتوای شما می باشد.
چک لیست توضیحات متا

    آیا تگ توضیحات شما دربرگیرنده واژه کلیدی منظور گذاری شده در متن می باشد؟
    آیا تگ توضیحات شامل 150 کاراکتر می باشد؟
    آیا در محتوای توضیحات خویش از مترادف ها جهت فهم بهتر بیننده کاربرد شده است؟
    آیا تگ توضیحات برای هر صفحه منحصربه فرد می باشد؟

راهنمای توضیحات متا

مشابه دسته عنوان، تعداد 150 کاراکتر اجباری نمی باشد اما اگر بیش از مقدار تعیین شده باشد به چهره سه نقطه نمایش دیتا شده و فاقد ارزش خواهد بود.

    شما می بایست از واژه ها کلیدی قصد و مترادف های آنها در توضیحات متا بهره‌گیری کنید، زیرا در صورت باره جستجو پیمان گرفتن، به صورت هایلایت در نتایج گوگل نمایش داده می شوند.

مشخص نیست که چه کران هستی کلمات کلیدی در تگ توضیحات به سئوی سایت شما کمک می کند اما خود توضیحات به انفرادی مایه افزایش تعداد بازدیدکنندگان سایت شما اثناء نمایش آن در لیست نتایج جستجو می شود. چیزی را که شما نمی توانید در عنوان توضیح دهید، می توانید در تگ توضیحات بنویسید، چرا که در تگ توضیحات می توانید از تعداد کاراکترهای اکثریت بهره‌گیری کنید.
نحوه نمایش توضیحات متا در نتایج گوگل

نحوه نمایش توضیحات متا در نتایج گوگل

 

برای کسب اطلاعات اغلب در مورد توضیحات متا به مقاله توضیحات متا چیست؟ مراجعه کنید.

در پایان به یاد داشته باشید که از توضیحات منحصربه فردی برای هر صفحه استفاده کنید و محتوای تگ توضیحات شما برای صفحات مختلف تکراری نباشد. تا جاییکه گوگل اعلام کرده اگر نمیتوانید توضیحات متای منحصر بفردی برای هر صفحه داشته باشید بهتر است که توضیحات متا ننویسیم

    Untitled

.
3- هدینگ یا عنوان ها در صفحه

برعکس تگ عنوان و تگ توضیحات متا، تقسیم هدینگ در صفحات تارنما برای بازدیدکنندگان قابل مشاهده می باشد. موتورهای جستجو موضوع و اطلاعات موجود در صفحه را از راه همین هدینگ ها مخصوصا تگ h1 می یابند.
چک فهرست هدینگ صفحه

    آیا صفحات سایت شما حائز تگ h1 می باشند؟
    آیا در هر صفحه تنها یک تگ h1 وجود دارد؟
    آیا کلمه کلیدی شما در تگ h1 موجود است ؟ و آیا در ابتدای هدینگ از این کلمه استفاده شده است؟
    آیا محتوای تگ h1 منحصر به فرد می باشد؟
    آیا در صفحه تگ h2 نیز هستی دارد؟ اگر بله، محتوای آن با h1 متفاوت بوده و شامل واژه کلیدی قصد است؟

راهنمای هدینگ صفحه

هدینگ ها قصد یک تارنما را در چند کلمه ذکر می کنند. هیچ محدودیتی در شمار کاراکترهایی که یک هدینگ می بایست داشته باشد هستی ندارد ولی به طور معمول تا جایی که ممکن است کوتاه نوشته می شود الی توجه بازدیدکنندگان را به خویش جلب کند. جهت کمک به سئوی سایت خود، توصیه می شود از واژه کلیدی قصد گذاری شده در متن در تگ هدینگ خود نیز استفاده کنید. همچنین پیشنهاد می شود که از واژه کلیدی هدف گذاری شده در متن در ابتدای محتوای تگ هدینگ بهره‌گیری شود.
تاثیر تگ هدینگ بر سئو داخلی

شما می توانید بیش از یک هدینگ در محتوای خود استفاده کنید که می بایست دربرگیرنده h1 لغایت h6 باشد. یک صفحه نباید دو تگ h1 داشته باشد، در ضمن محتوای تگ عنوان و هدینگ نباید مانند هم باشند. هرچند که هدف هردوی این بخش ها لغایت مرز زیادی شبیه به هم است.

    تگ های h2 و h3 نیز چنانچه دربرگیرنده واژه کلیدی شما باشند بر کسب جایگاه در گوگل تاثیرگذار خواهند بود. البته کارایی و ارزش آنها به اندازه تگ h1 نیست.

برای شناخت بهتر تگ های HTML و کارایی آنها بر سئوی درونی صفحات به مقاله کارایی تگ های هدینگ بر سئو رجوع کنید.
4- محتوای صفحه

محتوای سایت باید شامل کلمه های کلیدی برگزیدن شده باشد. این کلمات دربرگیرنده کلمات کلیدی هدف گذاری شده و همچم آنها است و دقت داشته باشید که چگالی واژه ها کلیدی خیلی بسیار نباشد. وانگهی واژه ها هدف را زمانی بهره‌گیری کنید که برای بیننده مفهوم داشته باشد. مهمترین نکته کسب رضایت مخاطبین و حفظ کیفیت متن می باشد.
چک فهرست محتوای صفحه

    آیا کلمات کلیدی اصلی در پاراگراف اول مطلب شما هستی دارد؟
    آیا شمار دفعاتی که از واژه ها کلیدی کاربرد کرده اید بهینه می باشد؟
    آیا محتوای شما بیش از 500 واژه است؟
    آیا شما برای هر صفحه محتوایی بدیع و منحصربه فرد دارید؟

راهنمای محتوای صفحه

پیشنهاد میکنیم که محتوای شما بین 500 لغایت 1000 واژه باشد چراکه موتورهای جستجو دوستدار متن های بلندتر می باشند و کاربران موعد و حوصله مطالعه مقالات طولانی را ندارند. در نتیجه این شمار واژه ها بهینه است.

    درازا متن خویش را لغایت آنجایی که شدنی است بلند کنید اما در عقیده داشته باشید که متن شما دقیقا در بر گیرنده همان اطلاعاتی باشد که کاربر بیچارگی دارد نه اینکه در یک انشای طولانی به تعقیب موضوع سوال خویش بگردد.

گوگل مطمئنا فرق بین تارنگار و یک وبسایت بازرگانی را اثناء رتبه دهی به درونمایه می داند.

هیچ مقدار دقیقی برای تعداد واژه ها کلیدی در متن وجود ندارد، ولی کل ی آن چیزی را که بیچارگی است بدانید این است که به طور میانگین در هر دو خط یک بار کلمه کلیدی خود را بکار ببرید.

شما وانگهی می توانید از کلمات مترادف با کلمه کلیدی قصد گذاری شده در متن استفاده کنید.

در آخر، محتوای خویش را بدیع نگه دارید. شما نباید محتوای تکراری از صفحات سایت خود و یا از صفحات سایت های سایر داشته باشید چراکه کارایی منفی در سئوی سایت شما دارد. زمانی که موتورهای جستجو دو صفحه عین هم یافت می کنند گرد از این دو درونمایه را ریشه-بن-بیخ در نظر می گیرند و محتوای دیگر را همانند تصویر پایین در انتهای فهرست نتایج جستجو قرار می دهند.

https://mimos.ir


اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: توضیحات ,کلیدی ,سئوی ,واژه ,محتوای ,صفحه ,واژه کلیدی ,داشته باشید ,کلمه کلیدی ,عنوان صفحه ,عنوان سئوی ,کلیدی منظور گذاری ,واژه کلیدی منظور
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل